Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk, zo noteert het CBS. In 2020 waren het er maar liefst 300 duizend, vier keer zoveel als in 2003. De stijging heeft een aantal oorzaken: het aantal 65-plussers neemt toe, en de AOW-leeftijd steeg in 2020 stapsgewijs tot 66 jaar en 4 maanden. Maar ook de arbeidsdeelname van gepensioneerden groeit, zo blijkt uit de cijfers. Eén op de tien werkende senioren is zelfs een 75-plusser; hun aantal nam toe van 9 duizend in 2003 naar 30 duizend nu. Chauffeur is een van de beroepen waarin relatief veel 65-plussers werken, vergeleken met andere leeftijdsgroepen.

Bron: CBS

Reacties (0)
Zie alle reacties van de lezers
Er zijn nog geen reacties geplaatst
#replace title#